نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به سیمان

30 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
به 1 کامیون سیمان تیپ 2 برای پروژه ای در جنت اباد نیاز دارم/فتحی