نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به کاشی کار

30 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای 500 متری در کن سولقان نیاز به کاشی کار دارم. درصورتی که پاسخگوی تلفن همراه نبودم باشماره 44059176(زبردست) تماس بگیرید/زارع
1398/07/30

[ توافقی ]

در خدمتیم