نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به سیمان تیپ2

9 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در مقدس اردبیلی نیاز به 1 خاور 320 تایی سیمان تیپ 2 پرتلند دارم. تحویل سر پروژه باشد/وزین دل
درج بنر تبلیغاتی