نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیازمند بلوک لیکا و سیمانی

10 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیازمند بلوک 10 و 15 لیکا و سیمانی برای یافت اباد هستم/احمدزاده
درج بنر تبلیغاتی