نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به سیمان کار

10 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در مرحله سفت کاری در محدوده پرند نیاز به سیمان کار دارم/حاتمی
درج بنر تبلیغاتی