نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به آرماتوربند

12 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
نیازمند نیروی آرماتوربند دارای کارت مهارت برای محدوده فاطمی هستم/بولبوری
درج بنر تبلیغاتی