نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

مجری اسکلت بتنی

20 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
ورامین (تهران)
نیاز به مجری اسکلت بتنی برای یک سقف 250 متری در ورامین دارم/رضایی
درج بنر تبلیغاتی