نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

بلوک سیمانی 10 و 15میخواهم

20 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به خرید بلوک سیمانی 10 و 15 در محدوده نیرو هوایی دارم/ جعفری. تماس پاسخگو نیستند لطفا از طریق واتساپ لیست قیمت بفرستید
درج بنر تبلیغاتی