نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیازمند لوله برق

25 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به 20 بسته لوله برق سمنان در دارآباد دارم/توکلی
درج بنر تبلیغاتی
1398/07/06

[ توافقی ]