نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به نیروی آرماتوربند

25 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در خیابان دماوند نیاز به نیروی آرماتوربند و مجری سقف کامپوزیت دارم/چلویی
درج بنر تبلیغاتی