نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به نیروی کار

23 روز قبل
شماره همراه
محل
کرج (البرز)
نیاز به نیروی کار دیوارچینی و سنگ چینی برای 120 متر در کردان دارم/نوری
درج بنر تبلیغاتی