نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به چسب و افزودنی

25 روز قبل
شماره همراه
محل
کرمان (کرمان)
برای پروژه ای در کرمان نیاز به چسب کاشت میلگرد و افزودنی های بتن دارم/محمدی مقدم
درج بنر تبلیغاتی