نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

شرکت ساختمانی در تهران

22 روز قبل
شماره همراه
محل
پردیس (تهران)
به تعدادی اکیپ و استاد کار بنا ،سنگ کار ،گچ کار ،جوشکار ،و کارگر ساده در یک پروژه ساختمانی در تهران نیازمندیم
درج بنر تبلیغاتی