نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

آرماتور بند نیاز دارم

25 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در اندیشه نیاز به آرماتوربند دارم/لطفی
درج بنر تبلیغاتی