نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به 5 تریلی سیمان و ماسه

24 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
ری (تهران)
برای پروژه ای در دولت اباد شهر ری نیازمند 5 تریلی ماسه و سیمان هستم/گودرزی
درج بنر تبلیغاتی