نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به آرماتوربند

24 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در میدان خراسان نیاز به نیروی آرماتوربند دارم/حیدری
درج بنر تبلیغاتی