نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به کاشی درجه 1

27 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای 4 واحد (هر واحد 60 متر) در منطقه 20 نیاز به کاشی درجه یک و مجری مربوطه دارم/شفیعی
درج بنر تبلیغاتی