نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به مجری دیوارچینی

24 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
به یک بنا برای اجرای دیوارچینی با بلوک سیمانی نیاز دارم. پروژه در آبسرد دماوند است/هراتی
درج بنر تبلیغاتی