نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به بلوک ماسه سیمانی

24 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به خرید بلوک ماسه سیمانی به ضخامت 15 سانت دارم. مکان پروژه تهرانپارس است/نبی
درج بنر تبلیغاتی