نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به مواد آب بندی

25 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در اسلامشهر نیاز به مواد آب بندی پشت بام (پلیمر)به جای ایزوگام دارم/سلطان زاده
درج بنر تبلیغاتی