نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به 40 کیلو سیمان

26 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به خرید 40 کیلو سیمان سفید دهبید دارم. پروژه در شهرک غرب است/جاراله
درج بنر تبلیغاتی