نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به 100 شاخه میلگرد

15 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
به 100 شاخه میلگرد 10 نیاز دارم.پروژه در محدوده رسالت است/ماه آور
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی