نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

خریدار بلوک سیمانی

30 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در ظفر نیاز به بلوک سیمانی عرض 17 نر و مادگی دارم/منافی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی