نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز فوری به در و پنجره آلومینیومی

29 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
نیاز به 300 متر پنجره آلومینیومی فقط با پروفیل آس پا(فقط کسانی که این پروفیل را دارند تماس بگیرند) سایز بزرگ دارم. محدوده پروژه شهدا است/آرامی پور
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی