نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به 20تن میلگرد

29 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
اردبیل (اردبیل)
برای پروژه ای در اردبیل نیاز به 20 تن میلگرد 14 و 16 و 18 دارم/علیزاده
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی