نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به نیروی گودبرداری

5 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای به متراژ 1200 متر به عمق 10 متر نیاز به یک نیروی گودبردار دارم. پروژه در فردوس شرق است/بخشایش
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی