نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به 5000 عدد بلوک سیمانی

14 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
5000 عدد بلوک سیمانی 10 و 15 برای پروژه ای در مرزداران نیاز دارم/زمانی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی