نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به میلگرد و کلاف

14 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
آمل (مازندران)
نیازمند میلگرد 10 و 12 و 14 و 16 و 18 و کلاف 8 برای پروژه ای در آمل هستم/بیدآبادی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی