نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به 8 تن میلگرد

17 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به میلگرد در سایزهای 8و 12و 16و 22 از هر کدام 2 تن دارم/منصوری
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی