نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به 150 تن آجرفشاری

19 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
هشتگرد (البرز)
خریدار 150 تن آجرفشاری نوع مرغوب برای پروژه ای در هشتگرد هستم/مظاهری
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی