نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیازمند آجر 10 سوراخ 140 هزار عدد

19 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
شهریار (تهران)
به 140 هزار عدد آجر 10 سوراخ برای دیوارچینی پروژه ای در شهریار نیاز دارم/علی نقی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی