نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به گچ توکار و روکار

22 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در نعمت آباد نیاز به 300 کیسه گچ روکار و 300 کیسه گچ توکار دارم/ارشد
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی