نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به ورق کرکره ای

15 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای پروژه ای در آبادان نیاز به 10 تن ورق کرکره ای دارم/ابراهیمی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی