نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
درب فلزی پایون

نیاز به خرید بلوک سیمانی

26 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به خرید بلوک سیمانی 10 و 20 از هرکدام 7000 عدد دارم. پروژه در شهر ری است/صفی خانی
تبلیغات بندکشی فیبرا
درج بنر تبلیغاتی